Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των Δημάρχων από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Ν. Σηφουνάκη για τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για τη χορήγηση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης στις Υπηρεσίες Δόμησης
23/02/2012
Αλλαγές στο Πρόγραμμα [Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον]
13/03/2012
Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των Δημάρχων από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Ν. Σηφουνάκη για τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για τη χορήγηση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης στις Υπηρεσίες Δόμησης
23/02/2012
Αλλαγές στο Πρόγραμμα [Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον]
13/03/2012

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός καλείται να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί με τη λογική του σημερινού τρόπου παραγωγής κτηρίων Ο σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη του περιβαλλοντικά κριτήρια και «πράσινες παραμέτρους», οι νέες τεχνολογίες και υλικά δόμησης, οι ίδιοι οι μελετητές μηχανικοί αλλά και οι πολίτες, όλα απαιτούν τη σύνταξη ενός νέου ΓΟΚ.

Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός εισάγοντας στη λογική του σχεδιασμού το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου και το σεβασμό στην εικόνα της πόλης, προσεγγίζει την παραγωγή κτηρίων στο χώρο με άλλη λογική από τους έως τώρα οικοδομικούς κανονισμούς: κατά το σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος χώρος που αφήνει το κτίριο και η επίπτωση του όγκου του στο δομημένο, το φυσικό ή το κοινόχρηστο αστικό περιβάλλον.

Είναι απολύτως απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός οικοδομικού κανονισμού με σύγχρονη λογική, οραματικού ως προς την αρχιτεκτονική που θα παράγει, προστατευτικού για το περιβάλλον, ελκυστικού και εύληπτου. Πρέπει να αντιμετωπίζονται με οικονομία οι ανάγκες των κτηρίων για ενέργεια και φυσικούς πόρους, με στόχο την εξοικονόμησή τους, τον περιορισμό των ρύπων και γενικότερα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής μέσα και έξω από αυτά.

Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός είναι -κατά το δυνατό- σύντομος, δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες και ασάφειες και οδηγεί σε ασφαλείς ελέγχους. Οι αποτελεσματικοί έλεγχοι είναι καθοριστικής σημασίας διότι επιτρέπουν την δημιουργική και όχι φοβική ή κατασταλτική προσέγγιση κατά την παραγωγή των κτηρίων. Επιπλέον δημιουργούνται οι συνθήκες που οδηγούν στην αντιμετώπιση και πάταξη του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης .

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ: http://www.opengov.gr/minenv/?p=3949
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 6η Μαρτίου 2012.

Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης