Βελτίωση Συντελεστών Θερμικής Αγωγιμότητας για τα προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps

Τεχνικό Σεμινάριο – Ιωάννινα
29/03/2013
Η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
09/04/2013
Τεχνικό Σεμινάριο – Ιωάννινα
29/03/2013
Η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
09/04/2013

Βελτίωση Συντελεστών Θερμικής Αγωγιμότητας για τα προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps

Η FIBRAN προσπαθεί συνέχεια να βελτιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων προσφέροντας υψηλότερη θερμομόνωση.

Τα προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps έχουν αποκτήσει νέους βελτιωμένους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας λ.

Αναλυτικότερα: Για πάχη από 20 – 60mm ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας είναι 0,033 W/mK Για πάχη από 70 – 100mm ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας είναι 0,034 W/mK

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε τα νέα πιστοποιητικά βάση του CE και τα νέα τεχνικά φυλλάδια.