Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των Δημάρχων από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Ν. Σηφουνάκη για τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για τη χορήγηση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης στις Υπηρεσίες Δόμησης

Αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»
10/02/2012
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
01/03/2012
Αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»
10/02/2012
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
01/03/2012
Σε ενημέρωση των Δημάρχων, στους Δήμους των οποίων υπάγονται οι υπηρεσίες δόμησης, προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκος Σηφουνάκης με αφορμή το γεγονός ότι από την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (4030/2011).
 
Ο κ. Σηφουνάκης με επιστολή του αναφέρεται στη μεγάλη σημασία του νόμου σε αυτή την κρίσιμη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και τονίζει ότι «αποστολή και στόχος του παραπάνω Νόμου είναι η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η σωστή εκτέλεση του οικοδομικού έργου με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος».
 
Ειδικότερα στην επιστολή του ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ επισημαίνει ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης θα πρέπει: 
 
          Να εκδίδουν εντός πέντε (5) ημερών την έγκριση δόμησης, μόνο μετά από έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος δόμησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
 
          Να εκδίδουν εντός δύο (2) ημερών την άδεια δόμησης, μόνο μετά από έλεγχο πληρότητας του φακέλου με τις απαιτούμενες μελέτες, οι οποίες υποβάλλονται πλέον με ευθύνη του μελετητή, χωρίς να υπεισέρχονται σε οποιονδήποτε περαιτέρω έλεγχο.
 
          Οι υπηρεσίες δόμησης παύουν να έχουν αρμοδιότητα για την διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο πλέον ανατίθεται στους Ελεγκτές Δόμησης
 
Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων των τέως πολεοδομικών γραφείων και νυν Υπηρεσιών Δόμησης παύει να υφίσταται (όπως ο έλεγχος μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης, ο έλεγχος ορθής υλοποίησης των αδειών μετά από αυτοψία) και προκειμένου οι Υπηρεσίες Δόμησης να ανταποκριθούν στις επιταγές του νέου νόμου, απαιτείται άμεση αναδιοργάνωση των μέχρι σήμερα πολεοδομικών γραφείων και πλέον των Υπηρεσιών Δόμησης αρμοδιότητάς σας, με κατάλληλη διαχείριση των διατιθέμενων ανθρωπίνων πόρων μετά την αποδέσμευσή τους από μέρος των καθηκόντων τους, με στόχο την ψηφιοποίηση των υπαρχόντων αρχείων και γενικότερα την αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων Υπηρεσιών.