Αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: 500.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ
29/01/2012
Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των Δημάρχων από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Ν. Σηφουνάκη για τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για τη χορήγηση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης στις Υπηρεσίες Δόμησης
23/02/2012
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: 500.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ
29/01/2012
Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των Δημάρχων από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Ν. Σηφουνάκη για τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για τη χορήγηση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης στις Υπηρεσίες Δόμησης
23/02/2012

Κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί και μετά το 1989 εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η απορρόφηση των πόρων που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των βελτιώσεων που προωθούνται είναι και η αύξηση της προκαταβολής σε ποσοστό 50% από 30%, η διατήρηση του περιορισμού της τιμής ζώνης μέχρι 2.100 ευρώ/ τ.μ, και η δυνατότητα πρόσληψης συμβούλου.

Παράλληλα, επεκτείνεται από 4 σε 6 χρόνια η διάρκεια του προγράμματος, στο οποίο θα μπορούν πια να εντάσσονται και οι εξοχικές κατοικίες.

Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον” είναι ένα ανοικτό πρόγραμμα, όπου ο καθένας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Ας θυμηθούμε τι επιδοτείται. Ανεξάρτητα από το εισόδημα του δανειολήπτη, με βάση το πρόγραμμα, επιδοτούνται δαπάνες για τοποθέτηση κουφωμάτων – τζαμιών, συστημάτων σκίασης, εγκατάσταση θερµοµονώσεων στο εξωτερικό του κτιρίου και στο δώμα, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού.

Επίσης επιδοτούνται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις – καθαιρέσεις στοιχείων και επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών).

Στην κατηγορία «αντικατάσταση κουφωµάτων και συστηµάτων σκίασης» περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση µη σταθερών εξωτερικών σκιάστρων.

Επίσης το πρόγραμμα παρέχει δυνατότητα ένταξης και μεμονωμένων διαμερισμάτων πολυκατοικίας, δίνει δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία, και προβλέπει δύο εισοδηματικές κατηγορίες ωφελουμένων. Τα κριτήρια για τις δύο αυτές κατηγορίες είναι τα εξής :

Η 1η Κατηγορία

Αφορά όσους έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 € ή 60.000 € αντίστοιχα
Γι’ αυτούς προβλέπεται άτοκο δάνειο (π.χ. επισκευαστικό ή κάποιας ειδικής κατηγορίας καταναλωτικά που έχουν φτιάξει οι τράπεζες) με ταυτόχρονη  επιχορήγηση επί του προϋπολογισμού ύψους 35%.

Η 2η Κατηγορία

Αφορά όσους έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 € ή 80.000 € αντίστοιχα
Γι’ αυτούς προβλέπεται άτοκο δάνειο και επιχορήγηση επί του κόστους ύψους 15%

 

Πηγή: www.energypress.gr