Ακριβότερο κατά 25% είναι το φυσικό αέριο

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών
05/10/2011
Υπουργική Απόφαση για την Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών
10/11/2011
Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών
05/10/2011
Υπουργική Απόφαση για την Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών
10/11/2011
Στα 0,07182 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,05752 στις αρχές της χρονιάς διαμορφώθηκε η τιμή του φυσικού αερίου, από 1ης Οκτωβρίόυ 2011, οπότε ξεκίνησαν να ισχύουν τα νέα οικιακά τιμολόγια της ΕΠΑ Αττικής. Από το νέο τιμολόγιο προκύπτει αύξηση κατά 25%, σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Σημειώνεται, ότι από 1η Οκτωβρίου 2011 η ΕΠΑ Αττικής εφαρμόζει τη νέα τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται πλέον στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ), θα λαμβάνουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, το ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ “Ο”, το οποίο αντικαθιστά το ισχύον τιμολόγιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ειδικό Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής “ΚΣ” για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική, για τους καταναλωτές λιανικής (Β2C) περιλαμβάνει τα παρακάτω τιμολόγια:
-Το Οικιακό Τιμολόγιο “Ο”, θα λαμβάνουν όλοι οι οικιακοί καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ)
-Το Επαγγελματικό Τιμολόγιο “Ε”, θα λαμβάνουν όλοι οι επαγγελματίες καταναλωτές λιανικής (ετήσια κατανάλωση μικρότερη των 100.000μ3) που χρησιμοποιούν το Φ.Α. για οποιαδήποτε χρήση (μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού ή/και ατμού, θέρμανση χώρων κλπ)   εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ)
-Το Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής “ΚΣ”,  θα λαμβάνουν όλοι οι οικιακοί και επαγγελματίες καταναλωτές που χρησιμοποιούν το Φ.Α. αποκλειστικά για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας

Τα πάγια ορίστηκαν ως ακολούθως:
 
Χρέωση ισχύος για 60 ημέρες-δίμηνο (προ ΦΠΑ)
 -Μέχρι 5 m3/ώρα  5,60 ευρώ
 -Μέχρι 40 m3/ώρα 10,07 ευρώ
 -Μέχρι 60 m3/ώρα 17,90 ευρώ
– Μέχρι 100 m3/ώρα 29,08 ευρώ

Φόροι

Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (0,0054 ευρώ ανά καταναλωθείσα kWh) ενώ στη συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος και ΕΦΚ) επιβάλλεται ο ΦΠΑ (13%). Επίσης το Φυσικό Αέριο επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας και ΕΦΚ και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Πηγή: www.buildnet.gr